Prihlásiť sa | Registrácia
Jazyky: sk en

CityCar

Podmienky prenájmu vozidiel autopožičovne City Car

Potrebné doklady

 

Súkromná osoba: OP, VP, minimálny vek vodiča 21 rokov ( 12 mesiacov držiteľom VP ), záloha - závisí od triedy vozidla

Právnicka osoba:  OP, VP, minimálny vek vodiča 21 rokov ( 12 mesiacov držiteľom VP ), záloha - závisí od triedy vozidla, aktuálny výpis z OR 

 

Dĺžka prenájmu

 

1 deň = 24 hodín od podpisu zmluvy a prevzatia vozidla

Krátkodobý prenájom - je prenájom vozidla menej ako 30 dní

Dlhodobý prenájom - je prenájom vozidla dlhší ako 30 dní

Ak je prekročená doba 24 hodín o viac ako 90 minút, je účtovaný ďalší deň

 

Prevzatie vozidla

 

Nájomca si vždy preberá čisté vozidlo

Nájomca si preberá vozidlo s plnou nádržou

Nájomca si určí miesto pristavenia

Nájomcovi je vozidlo pristavené vždy v dohodnutom čase

 

Vrátenie vozidla

 

Nájomca vracia vozidlo s plnou nádržou

Nájomca vracia vozidlo čisté ( pokiaľ je vrátené vozidlo v znečistenom stave, zodpovedá nájomca za prípadne zistené poškodenia, ktoré nebolo možné zistiť pri preberaní )

 

Platobné podmienky

 

Za prenájom sa platí vopred pri preberaní auta hotovosťou alebo platobnou/kreditnou kartou ( akceptujeme platobné karty MASTERCARD, MASTERCARD ELECTRONIC, MAESTRO, MASTERCARD PAYPASS, MAESTRO PAYPASS, DISCOVER, VISA, V PAY, VISA ELECTRON, VISA PAYWAVE, DINERS CLUB INTERNATIONAL, JCB, AMERICAN EXPRESS )

S platobnými/kreditnými kartami je možné platiť aj mimo našej kancelárie pomocou našeho mobilného POS terminálu

 

Vrátna záloha

 

Súkromné osoby, živnostníci a právnické osoby: potrebná platobná karta, na ktorej sa formou predautorizácie zablokuje depozit

Právnické osoby s uzatvorenou rámcovou zmluvou: depozit za vozidlo sa neskladá

 

Ďalšie informácie

 

Spoločnosť nezodpovedá za majetok klienta a za veci ponechané v aute

Ceny sú stanovené dohodou a spoločnosť si vyhradzuje právo na úpravu cien